Κολυμπάρι

 

Ξενοδοχεία στο Κολυμπάρι

Όνομα

Τηλέφωνο

Κατηγορία

ΔΙΚΤΥΝΝΑ

--

Α

ΑΡΙΩΝ

28240-22440

Β

ΑΦΑΙΑ ΒΙΛΑΤΖ

28240-23344

Β

ΧΡΥΣΑΝΑ

28240-22811, 22812

Β

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΜΠΙΤΣ

28240-22725

Γ

ΝΗΡΗΙΔΕΣ

28240-22257

Γ

ΑΙΟΛΟΣ

28240-22203

Γ

ΑΛΩΝΙΑ

28240-83058

Γ

ΔΗΜΗΤΡΑ

28240-28240

Ε

Διαβάστηκε 4088 φορές