Κρήτη

Δυο θέσεις για επιστημονικούς συνεργάτες προκήρυξε η Ορθόδοξη Ακαδημία στο Κολυμπάρι – Τα απαιτούμενα προσόντα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας (ΟΑΚ), αποφάσισε να προκηρύξει την πλήρωση δύο (2) θέσεων επιστημονικού συνεργάτη της ΟΑΚ και να καλέσει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

2. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό θα συνεκτιμηθεί.

3. Δημοσιεύματα και συστατικές επιστολές, από τις οποίες να προκύπτει η γενική μόρφωση και πείρα επί των θεολογικών, των εκκλησιαστικών και των κοινωνικών θεμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο (θα διεξαχθεί σχετική συνέντευξη).

4. Άριστος χειρισμός Η/Υ και πολυμέσων.

5. Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής βεβαιούμενη από σχετικά Πιστοποιητικά (και μέσα από σχετική συνέντευξη).

6. Ευχέρεια και εμπειρία στις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, καθώς και στη διοργάνωση Συνεδρίων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

7. Για τους άνδρες, βεβαίωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή.

Οι θέσεις είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως.

Υποβολή των ανωτέρω μέχρι 30 Απριλίου 2024 (προς την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, 730 06 Κολυμπάρι, Χανιά).

Πληροφορίες: 28240 – 22 245/22500 (Γραμματεία) ή oac@oac.gr.

Δυο θέσεις για επιστημονικούς συνεργάτες προκήρυξε η Ορθόδοξη Ακαδημία στο Κολυμπάρι – Τα απαιτούμενα προσόντα

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button