Οικονομία

Παραλίες – Αιγιαλοί: Πώς θα υπολογίζεται το ελάχιστο τίμημα στις παραχωρήσεις

Τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας παραλίας ή αιγιαλού θα αναρτάται στην πλατφόρμα και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου η σχετική διακήρυξη για να δώσει χρόνο στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην διεκδίκηση χρήσης.

Φέτος, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι δημοπρασίες που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τις 15 Μαΐου.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκαν και οι συντελεστές υπολογισμού του ελάχιστου τιμήματος που θα λαμβάνουν το Δημόσιο και οι Δήμοι από την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.

Σημειώνεται πως το κατώτατο τίμημα θεσπίζεται για πρώτη φορά φέτος με το νόμο 5092/2024, σε συνδυασμό με την καθιέρωση αποκλειστικά ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Ο μαθηματικός τύπος

Ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο προκύπτει το ελάχιστο μίσθωμα, όπως καθιερώθηκε με το νόμο 5092/2024 είναι:

«Αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x Συντελεστής Βαρύτητας Δραστηριότητας x έτη παραχώρησης x 3%». Ο συντελεστής βαρύτητας αιγιαλού εξαρτάται από την περιοχή και το νησί όπου βρίσκεται η παραλία ενώ ο συντελεστής δραστηριότητας συνδέεται με το είδος της δραστηριότητας που θα ασκεί ο παραχωρησιούχος.

Οι συντελεστές της εξίσωσης

Ως προς την αντικειμενική αξία:

Προβλέπεται ότι αν υπάρχουν περισσότερα από ένα ακίνητα που συνορεύουν με την παραχωρούμενη έκταση, με διαφορετικές τιμές ζώνης, τότε λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη από αυτές. Αν τα όμορα ακίνητα δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης του πλησιέστερου ακινήτου που είναι ενταγμένο στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.

  • Οι συντελεστές βαρύτητας των αιγιαλών ορίζονται ως εξής:

α) Για αιγιαλούς και παραλίες που βρίσκονται στη Μύκονο και την Πάρο: 0,60.

β) Για αιγιαλούς και παραλίες που βρίσκονται στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Κέρκυρα: 0,35.

γ) Για τους λοιπούς αιγιαλούς και παραλίες: 0,25.

  • Οι συντελεστές βαρύτητας δραστηριοτήτων είναι:

α) Ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων: 1.

β) Εκμετάλλευση τροχήλατης καντίνας, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: 2.

γ) Εκμετάλλευση για θαλάσσια μέσα αναψυχής: 3.

δ) Ναυταθλητικά σωματεία (αποκλειστικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους): 0,1.

Υπενθυμίζεται ότι με μεταβατική διάταξη που έχει τεθεί στο νόμο, για τις παραχωρήσεις που θα γίνουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει τεθεί μία ακόμη ρήτρα προσδιορισμού του ελάχιστου τιμήματος. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι το τίμημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο ενοίκιο που εισέπραξε το Δημόσιο από την παραχώρηση της συγκεκριμένης παραλίας μετά το 2017.

Η ρύθμιση αυτή εξειδικεύεται με την Απόφαση ως εξής:

  • Αν η τιμή που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο είναι χαμηλότερη από το μέγιστο μίσθωμα της περιόδου μετά το 2017, τότε το ελάχιστο τίμημα αυξάνεται στο επίπεδο αυτό. Για παράδειγμα, αν το ελάχιστο τίμημα είναι 10.000 ευρώ αλλά μια χρονιά μετά το 2017 η παραλία είχε παραχωρηθεί για 11.000 ευρώ, τότε το ελάχιστο τίμημα γίνεται 11.000 ευρώ.
  • Αν η τιμή που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο είναι περισσότερο από 15% υψηλότερη από το μέγιστο μίσθωμα της περιόδου μετά το 2017, τότε το ελάχιστο τίμημα προσδιορίζεται στο επίπεδο αυτό (μέγιστο μίσθωμα μετά το 2017+ 15%).

Για παράδειγμα αν από τον μαθηματικό τύπο προκύπτει ελάχιστο μίσθωμα 12.000 ευρώ αλλά το μέγιστο μίσθωμα που είχε εισπράξει το Δημόσιο μετά το 2017 ήταν 10.000 ευρώ, τότε το ελάχιστο μίσθωμα γίνεται 11.500 ευρώ.

Αν πρόκειται για παραχώρηση σε όμορη επιχείρηση, η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση της τελευταίας, τότε το ποσοστό προσαύξησης γίνεται 25%.

Για παράδειγμα αν από τον μαθηματικό τύπο προκύπτει ελάχιστο μίσθωμα 13.000 ευρώ και το μέγιστο μίσθωμα που είχε εισπράξει το Δημόσιο μετά το 2017 ήταν 10.000 ευρώ, τότε το ελάχιστο μίσθωμα γίνεται 12.500 ευρώ.

Πώς θα λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί στο εξής θα γίνονται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (e-Auctions), το οποίο ήδη χρησιμοποιούνταν από αυτή, με ελάχιστο τίμημα που συνδέεται με τις αντικειμενικές αξίες και αυξημένο συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με την περιοχή και μέγιστη διάρκεια τρία χρόνια.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Η διακήρυξη θα αναρτάται στην πλατφόρμα και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

  • Οι δημοπρασίες που θα πραγματοποιηθούν φέτος, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, θα ολοκληρωθούν ως τις 15 Μαΐου.
  • Από το 2025 και μετά οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονται ως τις 31 Μαρτίου.

Αν δεν υπάρχει προσφορά τουλάχιστον με το κατώτατο μίσθωμα σε δύο δημοπρασίες, η παραχώρηση θα ματαιώνεται.

Οι συμβάσεις παραχώρησης θα είναι τυποποιημένες και θα περιλαμβάνουν την έκταση που παραχωρείται σε μορφή πολυγώνου, τις ελάχιστες προδιαγραφές και υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος, τη διάρκεια της μίσθωσης, το ύψος του μισθώματος.

Στη λήξη του διαγωνισμού το σχέδιο της σύμβασης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον παραχωρησιούχο.

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο θα εξακολουθήσει να αποδίδει στους Δήμους το 60% του ανταλλάγματος από τις παραχωρήσεις.

https://creta24.gr/paralies-aigialoi-pos-tha-ypologizetai-to-elachisto-timima-stis-parachoriseis/

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button