Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Αναζητείται «αποτιμητής» για τον ΟΛΗ

Μπορεί ο διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού, τουλάχιστον 67%, του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να ακυρώθηκε, ωστόσο, στο ΤΑΙΠΕΔ προωθούν τις διαδικασίες για άλλα ανάλογα projects αξιοποίησης συμμετοχών σε περιφερειακά λιμάνια. Προς την κατεύθυνση αυτή χτες το Ταμείο δημοσιοποίησε την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ). Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος την 20η Ιανουαρίου 2023.

Παράλληλα, το Ταμείο αναζητάει και κορυφαία επενδυτική τράπεζα, ή εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης αποτίμησης για τον Οργανισμό Λιμένος Κρήτης.

Η παραχώρηση, τα assets, οι δραστηριότητες

Το Ταμείο αποφάσισε, με την από 27.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να προκηρύξει μέσω διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών που θα αντιστοιχούν σε πλειοψηφικό μερίδιο συμμετοχής ποσοστού τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΒ. Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις (εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών).

Οι σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του συγκεκριμένου λιμανιού, που σχετίζονται με τη θέση του στην ηπειρωτική χώρας και στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμάται ότι θα επιτελέσουν πόλο έλξης για τους επενδυτές. Η έκταση του λιμένα υπολογίζεται σε 650.000 τ.μ.. Οσον αφορά στα μεγέθη 2021 (εκτιμήσεις), ο οργανισμός εμφάνισε έσοδα 5,26 εκατ. ευρώ, EBITDA στα 1,486 εκατ. ευρώ, κέρδη 522 χιλ. ευρώ, ενώ είχε ίδια κεφάλαια ύψους 16,32 εκατ. ευρώ και ταμείο ύψους 5,19 εκατ. ευρώ. Η περιοχή είναι σε κομβικό σημείο, σε απόσταση 330 χλμ. από την Αθήνα και 215 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, με το λιμάνι να έχει οδική σύνδεση (10 χλμ.) με τον κεντρικό οδικό άξονα αλλά και σύνδεση με το αεροδρόμιο (Αγχιάλου).

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας (ΟΛΒ) συνίστανται στην παροχή ελλιμενισμού σε πλοία, υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης ξηρού χύδην φορτίου, γενικού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων και υπηρεσιών σε φορείς εκμετάλλευσης ακτοπλοϊκών και παράκτιων δραστηριοτήτων, κρουαζιέρας και σε επιβάτες. Επίσης παρέχει θέσεις ελλιμενισμού σε τουριστικά και άλλα πλοία αναψυχής. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε πλοία (νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών κλπ.) και εκμεταλλεύεται γήπεδα και κτήρια του Λιμένα για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία παραχωρήθηκε (για 60 έτη, έως τις 19 Νοεμβρίου 2062) το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης:

α) του λιμένος Βόλου, β) των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες) στη θέση Γορίτσα της Αγριάς (προβλήτες φορτοεκφόρτωσης «ΑΓΕΤ Ηρακλής» και «Ελινόιλ»), γ) των λιμενικών εγκατστάσεων (προβλήτες) φορτοεκφόρτωσης στη θέση Τσιγγέλι στον Αλμυρό Μαγνησίας (προβλήτες φορτοεκφόρτωσης «Sovel» και της «Αειφόρος Α.Ε.»), και (δ) των λιμενικών εγκαταστάσεων στον όρμο της Αγριάς Βόλου.

Η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης

Στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας προβλέπεται η επαναδιαπραγμάτευση και τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, με σκοπό τη μεταβολή της φύσης του παραχωρηθέντος στην Εταιρεία δικαιώματος, μέσω της πρόβλεψης σε αυτήν όρων και δικαιωμάτων του παραχωρησιούχου, ανταποκρινόμενων στον χαρακτήρα της Εταιρείας ως ανώνυμης εταιρείας με αμιγώς, πλέον, ιδιωτικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής λιμενικών υπηρεσιών στον Λιμένα.

Στο πλαίσιο αυτό, η επαναδιαπραγμάτευση και τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης αποσκοπεί (μεταξύ άλλων ζητημάτων):

  1. στην εισαγωγή λεπτομερέστερων παραμέτρων και προδιαγραφών αναφορικά με τις εν εξελίξει υποχρεώσεις της Εταιρείας να παρέχει, φιλοξενεί και / ή υποστηρίζει ευρεία δέσμη λιμενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα,
  2. στην εκλογίκευση του αποτυπώματος του Λιμένα και ενδεχομένως στον επαναπροσδιορισμό του Λιμένα υπό το πρίσμα παράλειψης περιοχών που δεν απαιτούνται για την λειτουργία του ή επέκτασης σε παρακείμενες περιοχές,
  3. στο διαχωρισμό τυχόν ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων και άλλων δημοσίας υφής εξουσιών από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε η Εταιρεία να λειτουργεί αποκλειστικά ως εμπορική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα,
  4. στη διατήρηση της θέσης και του ρόλου του Λιμένα και στη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Λιμένα,
  5. στην ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις και στη συμφωνία για συγκεκριμένες επενδύσεις στο Λιμένα, καθώς και της αειφόρου ανάπτυξης του Λιμένα,
  6. στη λεπτομερή περιγραφή κατάλληλης διαδικασίας για τον καθορισμό της εν γένει τιμολόγησης, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) διαδικασία έγκρισης από το ΕΔ των τιμολογίων που σχετίζονται με την ακτοπλοΐα και τις παράκτιες ναυτιλιακές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφικές διαστάσεις.

Οι ακριβείς όροι των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως και οι εμπορικές επιπτώσεις των εν λόγω τροποποιήσεων θα προσδιοριστούν στη δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Κύριος στόχος του Ταμείου είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβληθεί στο Ταμείο μέσω της Συναλλαγής. Το Ταμείο επιδιώκει επίσης να επιτύχει και να εξασφαλίσει ένα συνδυασμό υψηλής ποιότητας λειτουργίας, συντήρησης και αξιοποίησης του Λιμένα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Το Ταμείο έχει ορίσει την «Deloitte Business Solutions Α.Ε.» και την «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ως χρηματοοικονομικούς του συμβούλους, την «Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρία» ως νομικό του σύμβουλο και τη «Doxiadis Associates S.A.» ως τεχνικό του σύμβουλο αναφορικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.

«Αποτιμητής» για το Ηράκλειο

Όπως αναφέρθηκε καις την αρχή, παράλληλα το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά και στο μέτωπο του Ηρακλείου, όπου αναζητείται αποτιμητής για να «βγάλει» την αξία του Οργανισμού Λιμένος Κρήτης κι ενώ ήδη ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχει σημειώσει από καιρό το insider.gr, αναφορικά με τις εξελίξεις για τον λιμένα Ηρακλείου, που εμπίπτει στην περίπτωση πώλησης ποσοστού (ενώ π.χ. της Καβάλας ήταν υπο-παραχώρηση δραστηριοτήτων), οι διαδικασίες ήταν λιγότερο ώριμες. Άλλωστε, η σύμβαση είναι σε μεγάλο ποσοστό ίδια με αυτές των άλλων λιμένων που βγήκαν με πώληση, κατά συνέπεια κρίθηκε σκόπιμο να μην «πέσουν» όλες οι διαδικασίες ταυτόχρονα και σχεδόν στους ίδιους διεκδικητές. Όμως, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ευελπιστεί ότι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές θα δοθούν στο Q1 2023.

Στον διαγωνισμό έχουν προχωρήσει οι: Olete Limited, κοινοπραξία Grimaldi Euromed S.p. A. – Μινωικές Γραμμές Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία, κοινοπραξία Portek International Private Limited – GRH Cruise Port Fianance Ltd, κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΑΕ – Attica Group, κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – Aviareps Hellas A.E., κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΟΝ ΑΕ – Goldenstep Shipping Limited, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και ΤΕΚΑΛ. Και σε αυτή την περίπτωση το λιμάνι θεωρείται ιδιαίτερα περίπτωση τόσο λόγω της θέσης της Κρήτης στον «χάρτη» (γεωφυσικό και γεωπολιτικό) όσο και γιατί στο νησί αναπτύσσονται πλήθος υποδομών (οδικά έργα, ενεργειακά, ακίνητα, τουρισμός, αεροδρόμιο κ.α.), ενώ οι ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κρήτη θεωρούνται «φιλέτα». Επιπρόσθετα, μπορεί να αναπτυχθούν και συμπληρωματικές δράσεις (κρουαζιέρα κ.α.).

πηγή: creta24

taiped-anaziteitai-apotimitis-ton-oli/

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button