Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις 2024: 10+2  SOS για φορολογούμενους με εισοδήματα από ακίνητα

Στο «ραντάρ» της εφορίας βρίσκονται οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2023 εισοδήματα από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια κατοικία στα παιδιά τους ή στους γονείς τους,  όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα αλλά και όσοι αποκτούν εισοδήματα από  βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων  θα πρέπει  να συμπληρώσουν αναλυτικά τα στοιχεία για τα εισοδήματα τους στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Η μεγάλη αλλαγή φέτος είναι η προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τις διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, κλπ) με τους φορολογούμενους ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τα στοιχεία.

Ο φόρος

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που φτάνουν έως και 45% αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτά ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα τα εισοδήματα από ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2023 φορολογούνται με συντελεστές:

– 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος

– 35%  στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

– 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος

Τα 10+2 κλειδιά

Για τη συμπλήρωση του Ε2 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.        Εισοδήματα από ακίνητα.  Στο έντυπο Ε2 καταχωρείται η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτή εισόδημα, ενώ η μη οικοδομημένη ακίνητη περιουσία καταχωρείται μόνο αν αποφέρει εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό.  

2.        Κενό ακίνητο. Στην περίπτωση που η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία είναι ΚΕΝΗ για όλο το χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενή.

3.         Είδος ακινήτου. Για τη συμπλήρωση της στήλης 4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.  

4.        Ανείσπρακτα ενοίκια.  Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση ασκηθείσας αγωγής στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση.

5.        Βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα είναι προσυμπληρωμένα βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, κλπ) με δυνατότητα παρέμβασης από τον φορολογούμενο. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κλ.π.) κατά το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 39Α ΚΦΕ, όπως ισχύει.

6.        Σύζυγοι. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η Σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ».

7.        Συνιδιοκτησία. Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

8.        Ανήλικα τέκνα. Ακίνητο και εισόδημα από αυτό που έχει στην κατοχή του ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

9.        Είδος μίσθωσης. Η στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση κατοικίας, γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων κ.λπ. Επίσης στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

10.   Βοηθητικοί χώροι. Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον αριθμό παροχής συμπληρώνετε τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

11.   Αγροτεμάχιο. Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

12.   Μεταβιβάσεις. Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2023 ή είναι ημιτελή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνονται στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του εντύπου Ε2.

newsbeast.gr

Tags:

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook

© Copyright 2024 Flashnews.gr – All Rights Reserved

design by WebOlution

powered by

Φορολογικές δηλώσεις 2024: 10+2  SOS για φορολογούμενους με εισοδήματα από ακίνητα

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button