Ελλάδα

Ο Δήμος Αθηναίων απαντά στην Εφ.Συν: Νέο σχέδιο για τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων απαντά σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ με τίτλο: «Τίτλοι τέλους για τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης», διευκρινίζοντας τι περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Αττικής και η Τεχνόπολη.

Στο ρεπορτάζ διαβάζουμε: «Σε αυτό το τόσο πετυχημένο εγχείρημα έπεσαν τίτλοι τέλους καθώς η σύμβαση με το Impact Hub –τον διαχειριστή οργανισμό από την περίοδο Καμίνη– εξέπνευσε στο τέλος του 2022».

Η απάντησή μας: Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν “πέφτουν” τίτλοι τέλους για τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης (ΔΑΚ), επειδή ολοκληρώθηκε η σύμβαση με το Impact Hub. Η ΔΑΚ παραχωρήθηκε το 2016 για 5 χρόνια στη ΜΚΟ “Impact Hub”. Η σύμβαση παραχώρησης έληξε τον Μάιο του 2022 και προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση λειτουργίας της, έγινε επέκταση της σύμβασης μέχρι 31.12.2022. Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να λειτουργήσει ο ίδιος τη χαρακτηρισμένη ως μνημείο Αγορά και στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και την ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ του Δήμου Αθηναίων, φροντίζοντας παράλληλα τη συντήρηση και την ανάδειξή του όσο και την οργάνωση εκδηλώσεων που κάνουν τον χώρο προσβάσιμο σε ομάδες και επισκέπτες της πόλης, χωρίς αποκλεισμούς.

Στο ρεπορτάζ διαβάζουμε: «Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, χωρίς να έχει προβεί σε καμιά αξιολόγηση της ως τώρα λειτουργίας της Αγοράς, χωρίς καμία διαβούλευση με την κοινότητα, αντιμετωπίζοντας τον χώρο –όπως εξάλλου και ολόκληρη την πόλη– σαν προσωπικό φέουδο, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση της διαχείρισης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην Τεχνόπολη Α.Ε.»

Η απάντησή μας: Είναι έωλη η εκτίμηση ότι η δημοτική αρχή δεν προέβη σε καμία αξιολόγηση για την έως τώρα λειτουργία της Αγοράς και ακόμη πιο έωλος ο ισχυρισμός ότι ο Δήμος Αθηναίων αντιμετωπίζει τον χώρο σαν προσωπικό φέουδο. Η Τεχνόπολη είναι δημοτική επιχείρηση και όχι ιδιωτικός φορέας ενώ το Impact Hub αποτελεί μία ιδιωτική ετερόρρυθμη εταιρεία όπως προκύπτει από το ΓΕΜΗ.

Επιπλέον, η αρμοδιότητα διαχείρισης της Αγοράς ανατέθηκε στην Τεχνόπολη με προγραμματική σύμβαση (άρθρο 12 Ν.4412/2016) και όχι με απευθείας ανάθεση. Η ΔΑΚ θα εποπτεύεται πλέον από τον Δήμο Αθηναίων ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε καμιά εποπτεία στη ΔΑΚ. Δημιουργείται έτσι ένα καθαρό πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας ως προς τη λειτουργία της Αγοράς.

Ως προς τη διαβούλευση, το νέο σχέδιο λειτουργίας της Αγοράς παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα και οι παρατηρήσεις έχουν ληφθεί υπόψη. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για τον σχεδιασμό του Δήμου αναφορικά με τη μελλοντική λειτουργία της ΔΑΚ και η προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και τα αρμόδια όργανα όλων των συμβαλλομένων φορέων.

Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα καταστήματα της ΔΑΚ, αυτά αποτελούν μισθωτές του Impact Hub και η ομαλή μεταφορά των παρουσών δραστηριοτήτων συνιστούν δική του αρμοδιότητα. Από την ενημέρωση που έχουμε, αυτή συντελείται με επιτυχία.

Στο ρεπορτάζ, αναφέρεται: «…η ασυνέχεια βαφτίζεται συνέχεια. Η Τεχνόπολη Α.Ε. δεν έχει στα χαρτιά καμιά πολύ διαφορετική πρόταση για τη λειτουργία του χώρου».

Η απάντησή μας: Η μέχρι τώρα λειτουργία της αγοράς αφήνει σε γενικές γραμμές ένα θετικό αποτύπωμα που θα αξιοποιηθεί στην περαιτέρω πορεία. Υπάρχει συνέχεια και υπάρχει ένας νέος ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ώστε η δημοτική αγορά να εξακολουθήσει όχι μόνο να δίνει τον παλμό στη γειτονιά , αλλά και να εμπλουτίσει την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή στην Κυψέλη.

Το σχέδιο αυτό το οποίο θα υλοποιήσει η Τεχνόπολη – η οποία διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραγωγή και τη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών, αποτυπώνεται, συνοπτικά, ως εξής:

1. Ανάδειξη της ιστορίας της Δημοτικής Αγοράς και του ρόλου που έπαιξε στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κυψέλης. Διαμορφώνεται χώρος με διαδραστική και εκπαιδευτική λειτουργία ειδικά για το θέμα αυτό.

2. Ανοιχτή πρόσκληση σε κατασκευαστές -παραγωγούς- τεχνίτες  που από μία ή περισσότερες πρώτες ύλες διαμορφώνουν ένα πρωτότυπο προϊόν στο εργαστήριό τους. Πρόθεσή μας είναι να τους παρέχουμε με χαμηλό μίσθωμα χώρο, υποδομές και προώθηση του προϊόντος τους με την υποχρέωση να σέβονται τον κανονισμό λειτουργίας της ΔΑΚ, (ωράρια κ.ά.), να είναι το εργαστήριό τους (στην ΔΑΚ ή άλλου) επισκέψιμο και να οργανώνουν workshops σχετικά με την τέχνη τους.

3. Διοργάνωση ανοιχτών αγορών που θα εμπλουτίσουν την αγορά της Κυψέλης.

4. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα απευθύνονται σε όλα τα κοινά, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα καλύψουν ανάγκες των κατοίκων.

5.Τακτική συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και συλλογικότητες, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις τους και η κάλυψη των αναγκών τους στον προγραμματισμό της  αγοράς.

6.Τα έξοδα λειτουργίας της αγοράς θα καλύπτονται από τα έσοδά της όπως ακριβώς γινόταν μέχρι σήμερα.

7. Λογοδοσία στην Επιτροπή Διοίκησης Έργου και την Επιτροπή  Παρακολούθησης στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.

Αναφέρεται επίσης  στο ρεπορτάζ « Η Τεχνόπολη  Α.Ε από 1.1.23 έκλεισε για ανακαίνιση την μόλις προ 6ετίας ανακαινισθείσα αγορά. Υπάρχουν προφανώς λεφτά για ξόδεμα».

Η απάντησή μας «Μετά από 5 χρόνια χρήσης και λειτουργίας, το κτίριο έχει ανάγκη από αναβάθμιση. Απαιτείται η διόρθωση στο μέτρο του δυνατού των σχεδιαστικών αδυναμιών ( πχ υπερθέρμανση και κακή ηχητική) αλλά ο εκσυγχρονισμός των δικτύων. Η απόδειξη για το πως ο Δήμος Αθηναίων διαχειρίζεται τα χρήματα βρίσκεται στα οικονομικά του στοιχεία.

Καταλήγοντας  διαβεβαιώνουμε κάθε καλόπιστο αναγνώστη ότι με την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού για τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, διασφαλίζεται η προστασία του μνημείου και ταυτόχρονα η λειτουργία του ως οργανικού κομματιού της εμβληματικής γειτονιάς της Αθήνας.»

πηγή: lifo

now/greece/o-dimos-athinaion-apanta-neo-shedio-gia-ti-dimotiki-agora-tis-kypselis

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button