Αθλητικά

Η ημερομηνία της Εκτακτης Γ.Σ. του ΝΟ Χανίων

Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα λάβει χώρα δύο ημέρες αργότερα (30/11).

Η ανακοίνωση του ΝΟΧ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Xανίων (Ν.Ο.Χ.) με απόφασή του, συγκαλεί δυνάμει των άρθρ. 29επ. του Καταστατικού του περί Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Κολυμβητήριο Χανίων, διάρκειας 2.30 ωρών με τα παρακάτω θέματα.

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Εκλογή -2- μελών Εφορευτικής Επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών.
3. Ανακήρυξη νέων μελών Ν.Ο.Χ. που απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την ανωτέρω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:30 – 20:30 με το ανωτέρω θέμα στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα τακτικά μέλη του Ν.Ο.Χ. τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Γ.Σ. πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Ν.Ο.Χ. μέχρι και την 17η Νοεμβρίου 2022. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ. το Δ.Σ. θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. και τα μέλη έχουν τα δικαιώματα που το άρθρο 5 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συλλόγου και τον ηλεκτρονικό ιστότοπο που διατηρεί ο Ν.Ο.Χ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται το αργότερο έως την 22η Νοεμβρίου 2022 και κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Ν.Ο.Χ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα, που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης με τυπωμένο το κείμενο του περιεχομένου της θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Συλλόγου, όπου οι υποψήφιοι θα το παραλαμβάνουν και θα το υπογράφουν.

Tags:

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook

πηγή: flashnews

post/577538/i-imerominia-tis-ektaktis-g-s-tou-no-chanion/

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button