Τουρισμός

EduTourism: Προγράμματα κατάρτισης στον Εκπαιδευτικό Τουρισμό

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του προϊόντος Εκπαιδευτικού Τουρισμού αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές ενότητες όπου θα διδαχθούν σε επαγγελματίες τουρισμού και εκπαιδευτικούς.

Οι ενότητες συμπεριλαμβάνουν τις μορφές του θεματικού τουρισμού, τα μέσα ανάπτυξης των μορφών αυτών, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού τουρισμού αλλά και την ανάπτυξη των τουριστικών διαδρομών.

Οι ενότητες και τα κεφάλαια που συνθέτουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο στον τομέα του Εκπαιδευτικού Τουρισμού παρατίθενται παρακάτω:

Μορφές Θεματικού Τουρισμού

1.         Βασικά Χαρακτηριστικά εναλλακτικών / θεματικών μορφών τουρισμού

2.         Εκπαιδευτικός/ Μαθητικός Τουρισμός

3.         Αθλητικός Τουρισμός & Τουρισμός Υγείας

4.         Πολιτιστικός Τουρισμός

5.         Αγροτουρισμός

6.         Τεχνολογικός Τουρισμός

7.         Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ΑμεΑ

Ανάπτυξη Θεματικού Τουρισμού

8.         Τουριστική Ανάπτυξη και τουριστική πολιτική

9.         Η προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω της Ιστορίας/Αρχαιολογίας

10.       Η Γαστρονομία/ Οινογαστρονομία ως τουριστικό προϊόν

11.       Η Παράδοση (ήθη-έθιμα) ως μέσο για την ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού.

Εκπαιδευτικός Τουρισμός

12.       Προοπτικές Εκπαιδευτικού Τουρισμού

13.       Ψηφιακή εποχή και Υπηρεσίες Εκπαιδευτικού Τουρισμού

14.       Η Διασύνδεση επαγγελματικού και εκπαιδευτικού τουρισμού

15.       Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Προώθηση και Προβολή (Internet Marketing)

Ανάπτυξη Τουριστικών Αγορών & Διαδρομών

16.       Βιώσιμες Τουριστικές αγορές

17.       Διαδρομές και σημεία αγρό-διατροφικού τουριστικού ενδιαφέροντος

18.       Διαδρομές και σημεία περιβαλλοντικού και τεχνολογικού τουριστικού ενδιαφέροντος

19.       Διαδρομές και σημεία πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να  κατανοούν την έννοια του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος & του τουριστικού προορισμού. Επίσης, θα μπορούν να ορίζουν τις έννοιες του θεματικού τουρισμού, του εναλλακτικού τουρισμού καθώς μιας σειράς ειδικών μορφών τουρισμού, με τους τρόπους και τις αιτίες ανάπτυξης τους. Ακόμα, θα αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο του θεματικού/εναλλακτικού τουρισμού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν την οικονομική σημασία της σύγχρονης τουριστικής δραστηριότητας, να κατατάσσουν ιστορικά τις πρώτες μορφές εμφάνισης εκπαιδευτικού τουρισμού και να αναδεικνύουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη μορφών εκπαιδευτικού τουρισμού.

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν  τη συμβολή της ιστορίας/αρχαιολογίας και της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ηθών και των εθίμων, στην προώθηση του θεματικού τουρισμού.

Τέλος, με το πέρας των καταρτίσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και να λάβουν διαπίστευση με τίτλο «Στέλεχος Επιχειρήσεων Θεματικού Τουρισμού».

Η πράξη EduTourism υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook

Αξίζει να διαβάσετε

EduTourism: Προγράμματα κατάρτισης στον Εκπαιδευτικό Τουρισμό

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button