Απόψεις

Η φωνή των Κρητικών στο Ευρωκοινοβούλιο

Η Κρήτη, με πληθυσμό άνω των 630.000 κατοίκων, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές περιοχές της Ελλάδας. Παρά ταύτα, η Κρήτη, όπως και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Η Κρήτη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, ο οποίος, αν και αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, παρουσιάζει εποχικότητα και μονοδιάστατη ανάπτυξη.

Απαιτείται στροφή προς τον εναλλακτικό τουρισμό, την αγροδιατροφή και την ενίσχυση της βιοτεχνίας, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Υπολείπεται σε βασικές υποδομές, όπως οδικό δίκτυο, ύδρευση και αποχέτευση.

Η αναβάθμιση και η επέκταση των υποδομών είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και η παλαιότητα των σχολικών υποδομών αποτελούν σοβαρά προβλήματα. Η ανεργία των νέων πτυχιούχων είναι υψηλή, γεγονός που φέρνει σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Κρήτη, με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αντιμετωπίζει κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, την αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη και την ρύπανση. Απαιτείται υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και προώθησης της ανανεώσιμης ενέργειας με διαφάνεια και λογοδοσία με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων καθώς και την εκπαίδευσηευαισθητοποίηση των πολιτών για τα οφέλη των ΑΠΕ και την ανάγκη μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια..

Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Απαιτείται ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών, αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η ενίσχυση του συστήματος υγείας στην Κρήτη είναι απαραίτητη. Απαιτείται επέκταση των νοσηλευτικών μονάδων, προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και εξοπλισμός με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα.

Η μεγαλόνησος αποτελεί πύλη εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη. Είναι σημαντική η υιοθέτηση ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστατευτικής πολιτικής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των προσφύγων.

Η Κρητη μπορεί να ωφεληθεί από πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Ο Ευρωβουλευτής οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες για τις διαθέσιμες ευκαιρίες και να τους βοηθά στην αξιοποίησή τους. Μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν ενεργά στην επίλυσή τους.

Σημαντική μεταξύ άλλων, θεωρώ την εστίαση στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού καθώς και την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στο Λασίθι χωρίς όμως καμία επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον.

Τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών, ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο Ηράκλειο.

Την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας, ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, προστασία των παραδοσιακών προϊόντων και των τεχνών στο Ρέθυμνο.

Την εστίαση στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού τη βελτίωση της προσβασιμότητας καθώς και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με σεβασμό στο περιβάλλον στα Χανιά.

Τη Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αγροτική Έρευνα και Καινοτομία στην Κρήτη, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην περιοχή καθώς και την υλοποίηση έργων υποδομής.

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων προτάσεων μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Κρήτης και στην δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την περιοχή.

Η Κρήτη, με το πλούσιο δυναμικό και την μοναδική της κληρονομιά, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.

Απαιτείται, ωστόσο, η συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ευρωκοινοβούλιο, με την ενεργή συμμετοχή του, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν την Κρήτη και στην προώθηση της ανάπτυξής της.

https://creta24.gr/i-foni-ton-kritikon-sto-evrokoinovoulio/

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button