Xania

Τι αλλάζει στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων – Όλες οι αλλαγές και αναθεωρήσεις για Σούδα, Ελ. Βενιζέλο, Θέρισο, Ακρωτήρι, Νέα Κυδωνία, Κεραμειά

(φωτο αρχείου Χανιά από ψηλά)

Με τις γνωμοδοτήσεις φορέων και τις ενστάσεις πολιτών κατά τη διάρκεια δημόσια διαβούλευσης να έχουν εξεταστεί, συζητείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, το Β1 Στάδιο των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων, που περιλαμβάνει την αναθεώρηση και επέκταση του ΓΠΣ δήμου Χανίων και περιαστικών δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, την 1η συμπληρωματική σύμβαση για την ένταξη της Δ.Ε. Κεραμειών, τη μελέτη ΓΠΣ της Νέας Κυδωνίας και τη μελέτη ΓΠΣ Ακρωτηρίου.

Να σημειωθεί ότι δεν εξετάστηκαν «ενστάσεις» ή αιτήματα ατομικού χαρακτήρα με μονάδα αναφοράς την ιδιοκτησία, καθόσον πρόκειται για μελέτη ΓΠΣ και όχι για πολεοδομική μελέτη.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά καθώς έχουμε ένα 6μηνο στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και θεσμοθετήσουμε τη μελέτη.

Επιπλέον οι περιοχές που είναι εκτός σχεδίου δε σημαίνει ότι με το ΓΠΣ εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως. Το ΓΠΣ προτείνει ποιες να πολεοδομηθούν. Για να ενταχθούν όμως στο σχέδιο θα πρέπει να εκπονηθούν πολεοδομικές μελέτες και στη συνέχεια να βγει ΦΕΚ, μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλο βάθος χρόνου.

Δείτε όλη την εισήγηση της επιτροπής

Ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις που περιλαμβάνει η εισήγηση (αναλυτικά στο παραπάνω αρχείο)

Υψηλή όχληση (Δραστηριότητες που κατατάσσονται στην καγηγορία Α1)

Ως «υψηλής όχλησης» περιοχή χωροθετείται η περιοχή Πέρα Πλατάνι στη Δ.Ε. Σούδας, σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Η συγκεκριμένη περιοχή ορίζεται «ως περιοχή αναζήτησης υποδοχέων βιομηχανίας βιοτεχνίας για μονάδες μέσης και υψηλής οχλήσεως» και δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί. Μονάδες υψηλής όχλησης δεν χωροθετούνται στο ΓΠΣ, γίνεται μόνο από το Περιφερειακό πλαίσιο.

Χρήσεις γης

Ταμπακαριά οδού Βιβιλάκη Χαλέπας και Αγ. Κυριακής

▪ Τα κηρυγμένα κτίρια στα Ταμπακαριά Χαλέπας (οδού Βιβιλάκη) να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης μέχρι τα όρια του αιγιαλού (υφιστάμενη εκτός σχεδίου περιοχή)

▪ Τα κηρυγμένα κτίρια στα Ταμπακαριά Χαλέπας και Αγ. Κυριακής να ενταχθούν στη νέα ζώνη «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-1», διατηρώντας τις συγκεκριμένες χρήσεις της κήρυξής τους .

▪ Ειδικά στα Ταμπακαριά της οδού Βιβιλάκη να προστεθεί διάταξη αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει για τα Ταμπακαριά της Αγ. Κυριακής, για τον περιορισμό της ηχητικής όχλησης των καταστημάτων και χώρων αναψυχής, ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις πρέπει να είναι χαμηλής όχλησης.

Ειδικότερα:

▪ Για το τμήμα του ΟΤ 28, στο χώρο του πρώην εργοστασίου της ΑΒΕΑ, επί των οδών Ακτή Κανάρη & Γερασίμου Παρδάλη να διορθωθούν οι προτεινόμενες χρήσεις σύμφωνα με την υπό έγκριση τροποποίηση σχεδίου, η οποία θα δοθεί από την Υπηρεσία.

▪ Για τον χώρο της πισίνας του πρώην Ξενοδοχείου «Ξενία» να ληφθεί υπόψη η μελέτη ανάπλασης της περιοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία.

Στρατόπεδο Μαρκοπούλου

Να διορθωθεί η αναφορά της μελέτης στην έκταση του στρατοπέδου από 35 σε 54 στρέμματα.

Όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις και όρους δόμησης για την έκταση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου:

 • Κοινωνική πρόνοια (μόνο βρεφονηπιακοί σταθμοί)
 • Εκπαίδευση (μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις)
 • Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
 • Διοίκηση (υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των χρήσεων της έκτασης)
 • Χώροι συνάθροισης κοινού (μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους
 • υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι).
 • Εστίαση.
 • Αναψυκτήρια
 • Στάθμευση (για την εξυπηρέτηση όλων των χρήσεων της έκτασης)
 • Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία

Να καθορισθεί συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) 0,1 και ποσοστό κάλυψης 15%.

Λόφος Καστέλλι

Σύμφωνα με τη με αρ. 190/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων σχετικά με τις χρήσεις γης στην Παλιά Πόλη Χανίων αποφασίστηκαν τα εξής:

α) για όλη την Παλιά Πόλη Χανίων, (εκτός της ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι) χρήσεις γης σύμφωνα με την συνημμένη από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας και του ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ Δυτικής Κρήτης, με αντιστοίχιση των προτεινόμενων χρήσεων

με αυτές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Π.Δ. 59/2018.

β) για το λόφο Καστέλι γενικά, δηλαδή την περιοχή που αναπτύσσεται εντός του υφιστάμενου Βυζαντινού Τείχους: ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ σύμφωνα με την συνημμένη από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας και του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με αντιστοίχιση των προτεινόμενων χρήσεων με αυτές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Π.Δ. 59/2018.

γ) για την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 59/2018, με απομείωση χρήσεων ως κατωτέρω:

Κοινωφελείς Λειτουργίες

Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο:

(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση.
(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(8) Περίθαλψη.
“26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών.
26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας).

(26.12.2.) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας.
(26.12.3.) Πεζόδρομοι.
(26.12.4.) Ποδηλατόδρομοι.
(26.12.5.) Πλατείες.
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία.
(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και οστών.Επιτρέπονται μόνο Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)»

Λιμένας Σούδας

Ο λιμένας της Σούδας να χαρακτηριστεί εκτός από λιμάνι στάσης κρουαζιέρας και ως λιμάνι αφετηρίας κρουαζιέρας (home port)

Υδατοδρόμιο Λιμένα Σούδας

Να συμπεριληφθεί η χωροθέτηση υδατοδρομίου στο λιμένα Σούδας για πτήσεις υδροπλάνων για ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές μεταφορές.

Ελικοδρόμιο Λιμένα Σούδας

Να διατυπωθεί η αναγκαιότητα κατασκευής ελικοδρομίου εντός του λιμένα Σούδας

Μαρίνες

 • Είναι απαραίτητη η δημιουργία μαρίνας εντός του λιμένα Σούδας. Δεδομένου όμως ότι από το Master Plan του λιμένα Σούδας προβλέπεται η κατασκευή λιμενίσκου μικρών σκαφών, θα πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα τροποποίησής του, ώστε να προβλέπει την κατασκευή μαρίνας με δυνατότηταν εξυπηρέτησης μεγαλύτερων και περισσοτέρων σκαφών.
 • Να εξεταστεί και να χωροθετηθεί η δημιουργία μίας επιπλέον μαρίνας πλησίον της πόλης των Χανίων (π.χ. Ν. Χώρα, Αγ. Κυριακή, κλπ

Επέκταση Κουνουπιδιανών – Οικόπεδο εκκλησίας που επρόκειτο να παραχωρήσει στον δήμο

Να γίνει επέκταση του οικισμού Κουνουπιδιανών βορειοδυτικά (ΒΔ) προς την κατεύθυνση
του Αγίου Ονουφρίου, σε περιοχή περίπου 123 στρ. και να συμπεριληφθεί επίσης στην επέκταση
αυτή, η έκταση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών, εμβαδού 6,7 στρ. ιδιοκτησίας
Δήμου Χανίων και η όμορη σε αυτό έκταση εμβαδού 17 στρ. περίπου, ιδιοκτησίας της Ενορίας
Κουνουπιδιανών που αποτελεί τμήμα της συνολικής έκτασης εμβαδού 34 στρ. περίπου, για την
οποία ο Δήμος Χανίων βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και
Αποκορώνου προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραχώρηση στο Δήμο, βάσει των σχετικών
αποφάσεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ενορίας Κουνουπιδιανών στις 4-3-2018 και του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου στις 26-4-2018

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων Αγίου Ονουφρίου

Να καταγραφεί η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης, σε κατάλληλο υποδοχέα που θα θεσμοθετηθεί,
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων στην εκτός σχεδίου περιοχή του Αγ. Ονουφρίου,
καθώς βρίσκονται πλησίον της αναπτυσσόμενης εντός σχεδίου οικιστικής περιοχής του Αγ. Ονουφρίου. Διευκρινίστηκε ότι τέτοιες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χωροθετηθούν στο Πέρα Πλατάνι.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook

πηγή: flashnews

post/598284/ti-allazei-sto-geniko-poleodomiko-schedio-chanion-oles-oi-allages-kai-anatheoriseis-gia-souda-el-venizelo-theriso-akrotiri-nea-kydonia-kerameia/

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button