Υγεία

Φάρμακα: Για ποια σκευάσματα το clawback περιορίζεται στο 10%

Νόμο του Ελληνικού Κράτους  θα αποτελεί σε λίγες μέρες η εξαίρεση των φτηνών φαρμάκων από το συνολικό clawback που πληρώνουν οι εταιρείες που τα διακινούν, το οποίο περιορίζεται στο μόλις 10%. Σύμφωνα με άρθρο το οποίο περιλαμβάνεται στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», τα φάρμακα που έχουν χαμηλές τιμές – κάτω από 7,5 ευρώ- και διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία δεν θα πληρώνουν το clawback που τους αναλογεί, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό λοιπόν.

Ειδικότερα στο άρθρο 99 αναφέρεται ότι από «1ης.1.2023, στα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα φαρμακεία κοινότητας και για τα οποία έχει υπολογιστεί και είναι διαθέσιμη στον κατάλογο από ζημιωμένων φαρμάκων κόστος ημερησίας θεραπείες (ΚΗΘ) μικρότερο ή ίσο με 20 λεπτά του ευρώ, δύναται να επιβάλλεται με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών, ανώτατο όριο στο ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) έως 10% επί του ποσού που τους αναλογεί. Tο υπερβάλλoν ποσό αυτόματης επιστροφής, που θα αναλογούσε στα ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα, αναζητείται αναλογικά από τα υπόλοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα που συμμετέχουν στο μηχανισμό αυτόματης επιστροφής, της φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων κοινότητες. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται εξαμηνία και καταβάλλεται από τους υπόχρεους ΚΑΚ και τις φαρμακευτικές εταιρείες, εντός μηνός από την πιστοποίηση του, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του υπουργού υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών…».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ο τρόπος υπολογισμού του ποσού του clawback θα βασίζεται στα εξής:

i. Την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχές κάθε φαρμάκου στη φαρμακευτική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε στους ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών,

ii. Το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στην θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,

iii. Τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενου ποσού με βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,

iv. Κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, καθώς και στην διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής,  αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

Νοσοκομειακό clawback 

Να σημειώσουμε ακόμη ότι στο άρθρο 100 του ίδιου νομοσχεδίου, προβλέπονται και αλλαγές στο τρόπο που θα γίνεται ο υπολογισμός και η επιβολή του νοσοκομειακού clawback. Ειδικότερα σε συνέχεια προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης που καθιστά κεντρικό προμηθευτή για νοσοκομειακά φάρμακα την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)- προβλέπεται ότι από την 1η Απριλίου 2023, η συγκεκριμένη αρχή «αναλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής της αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία για τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κατόπιν υλοποίησης συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων. Επιπλέον προβλέπεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει το όριο δαπανών που τίθεται στην περίπτωση αυτή δύναται να επιστρέφεται ως έσοδο και στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

Να αναφέρουμε πως τη διαδικασία αυτή την θεωρούν ιδιαίτερα θετική οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες καθώς θα υπάρχει έλεγχος της δαπάνης, εξοικονόμηση και φυσικά καλύτερη διαχείριση των φαρμάκων με όφελος για τους ασθενείς.

πηγή: creta24

farmaka-poia-skeyasmata-to-clawback-periorizetai-10/

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button